De kunst van het kleine. Verhalen over objecten uit het antieke Sagalassos

Printer-friendly versionSend to friend

Het Sagalassos Project, onder leiding van professor Jeroen Poblome, wijdt volgende lente een tentoonstelling aan veelzeggende objecten uit de antieke stad Sagalassos. Tegelijk verzorgt het, in samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds, een reeks causerieën.
U bent van harte welkom!
Voor de tentoonstelling stellen huisfotografen Bruno Vandermeulen en Danny Veys opnames voor van vijftig opgegraven objecten, die het verhaal illustreren van Sagalassos en zijn bevolking tussen het einde van de Klassieke periode en de volle Byzantijnse tijd, dus tussen de late vijfde eeuw voor en de dertiende eeuw na Christus. Er valt ook te genieten van een collectie vormelijk sterke juwelen van de hand van Barbara Debruyn, geïnspireerd op de archeologie van Sagalassos.
De causerieën vertrekken van de tentoongestelde foto's en juwelen. Professor Jeroen Poblome geeft daarbij boeiende achtergrondinformatie over de aard van de objecten en hun betekenis in het bijzondere verhaal van Sagalassos.

U kunt erbij zijn op één van de twaalf causerieën in maart of april! Het historische Anatomisch Theater in Leuven is the place to be! Een causerie duurt telkens ongeveer een uur en er zal gelegenheid zijn een drankje te consumeren en de tentoonstelling te bezoeken in het gezelschap van de leden van het Sagalassos Project.
Vanwege het beperkt aantal plaatsen is vooraf inschrijven noodzakelijk, via http://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/causerieen-sagalassos.
We vragen een bescheiden bijdrage van 10 euro per persoon om dit gebeuren mogelijk te maken. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met alle praktische details.