Vondst van de week, 12 juni

Beste Vrienden van Sagalassos,

De tijd is aangebroken om jullie een eerste bevinding van de campagne Sagalassos 2014 voor te stellen. Omdat we tijdens deze eerste maand depotstudie niet opgraven, gaat het niet over een vondst van dit jaar, maar één uit het jaar 2000. Toen waren we in de Pottenbakkerswijk een klein gebouw aan het opgraven waarin de klei die gebruikt werd voor de vermaarde tafelwaar van Sagalassos gewassen en gekneed werd, voor ze te verwerken in keramiek. In dit gebouw vonden we buiten een voorraad klei niet zo erg veel objecten terug. Eén vondst trok echter toen al de aandacht: de amfoor met nummer SA-2000-PQ-63-21 (te zien op bijgevoegde foto en tekening). In die jaren waren amforen in Sagalassos nog hele uitzonderlijke vondsten en we konden deze dus nog niet zo goed plaatsen. Ik vertel jullie graag hoe deze kennis ondertussen is toegenomen.

Nieuwsbrief juni 2014

Beste Vrienden van Sagalassos,

De zomer staat voor de deur, dus heeft het Sagalassos Project zijn 2014 campagne officieel gelanceerd. Langs deze weg zal ik jullie geregeld, in naam van het team, over onze nieuwe bevindingen informeren.

Het is zeer op zijn plaats dit eerste bericht te beginnen met een dikke en welgemeende dankuwel aan prof. Marc Waelkens, de grondlegger van het project. Zijn vertrouwen in de toekomst van Sagalassos is groot, en we zullen er als team alles aan doen om hem daarin niet te beschamen. Vanzelfsprekend betekent zijn emeritaat geen einde aan zijn activiteiten en het team kijkt uit naar de publicaties die hij zich heeft voorgenomen klaar te stomen.

Syndicate content