Vondst van de week, 21 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

De restauratieploeg van Ebru en Semih is druk in de weer hun vele stenen te reinigen en te verstevigen. Heel wat van het materiaal van dit jaar heeft eeuwen aan de oppervlakte gelegen en is daarom heel sterk verweerd. Om deze architecturale elementen weer een dragende functie te kunnen geven is er dus werk aan de winkel.

In afwachting van hun verdere inzichten, graag nog eens een vondst van de week. Deze maal betreft het een stuk uit het werk van dr. Elizabeth Murphy verbonden aan het prestigieuze Institute for Study of Ancient World van New York University. Elizabeth is al jaren met ons project verbonden en legt zich toe op de studie van de wondere wereld van de ambachtslui in de Romeinse wereld. Sagalassos vormt voor haar zonder twijfel één van de rijkste gevalstudies, waar sinds jaar en dag zeer interessante ateliers worden opgegraven.

Vondst van de week, 14 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Graag bericht ik jullie voor het eerst over de restauratie en anastylose activiteiten die deze maand op de Bovenste Agora van Sagalassos van start zijn gegaan. Gelukkig is het weer veel beter geworden in vergelijking met juni, wanneer de ploeg redelijk vaak kou heeft geleden in de aanhoudende regen. Goed weer is echt wel nodig om met kranen en hijsstroppen aan de slag te gaan met de zware stenen van de vele monumenten op en rond dit marktplein.

Vondst van de week, 7 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Sinds afgelopen woensdag is de conservatie en anastylose ploeg volop bezig hun werven aan het organiseren. In afwachting van hun eerste bericht uit het veld, deel ik graag heugelijk nieuws met jullie. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen heeft in zijn commissievergadering beslist Dries Daems te benoemen tot nieuwe medewerker van het Sagalassos Project, om vanaf 1 oktober aanstaande en dat voor de volgende vier jaar een doctoraat te schrijven over "Complex samenleven: Een studie van complexiteit in gemeenschapsvorming in Zuid-West Anatolië tijdens de Hellenistische Periode (323-133 v. Chr.)". In dit bericht vat Dries zijn op stapel staande onderzoek samen.

Vondst van de week, 29 juni

Dag Vrienden van Sagalassos,

De eerste maand van studie in de opgravingsdepots zit er al weer bijna op. We kijken tevreden terug en hopen in de komende tijd op een goede oogst van wetenschappelijke publicaties, als resultaat van ons studeerwerk. De volgende ploeg staat klaar, om de vele nodige conservatie-interventies op de site te starten en ook om de anastylose van een reeks kleinere monumenten op de Bovenste Agora aan te vatten. Vanzelfsprekend zullen we ook over die werkzaamheden verslag uitbrengen. In afwachting daarvan graag nog eens een object!

Vondst van de week, 19 juni

Beste Vrienden van Sagalassos,

Hartelijk dank voor jullie reacties op het amfoor-bericht. Het tweede vondstbericht is verzorgd door collega Ine Jacobs, Chancellor's Fellow aan de School of History, Classics and Archaeology van de University of Edinburgh. Ze slaat nagels met koppen!

Immers, in Sagalassos maar ook op veel andere Romeinse sites, zijn ijzeren spijkers de meest voorkomende metalen voorwerpen in opgravingen. Over het algemeen wordt hier vrij weinig aandacht aan besteed en meestal verdwijnen ze in het depot met enkel een korte notitie van hun aanwezigheid. En toch kunnen zelfs deze onopvallende objecten ons heel wat vertellen over antieke architectuur, zeker als deze niet erg goed bewaard is gebleven. De aanwezigheid van een houten dakgebinte bijvoorbeeld, waarvan de houten balken niet zijn bewaard, kan nog wel worden aangetoond door de overgebleven spijkers.

Vondst van de week, 12 juni

Beste Vrienden van Sagalassos,

De tijd is aangebroken om jullie een eerste bevinding van de campagne Sagalassos 2014 voor te stellen. Omdat we tijdens deze eerste maand depotstudie niet opgraven, gaat het niet over een vondst van dit jaar, maar één uit het jaar 2000. Toen waren we in de Pottenbakkerswijk een klein gebouw aan het opgraven waarin de klei die gebruikt werd voor de vermaarde tafelwaar van Sagalassos gewassen en gekneed werd, voor ze te verwerken in keramiek. In dit gebouw vonden we buiten een voorraad klei niet zo erg veel objecten terug. Eén vondst trok echter toen al de aandacht: de amfoor met nummer SA-2000-PQ-63-21 (te zien op bijgevoegde foto en tekening). In die jaren waren amforen in Sagalassos nog hele uitzonderlijke vondsten en we konden deze dus nog niet zo goed plaatsen. Ik vertel jullie graag hoe deze kennis ondertussen is toegenomen.

e-Nieuwsbrief juni 2014

Beste Vrienden van Sagalassos,

De zomer staat voor de deur, dus heeft het Sagalassos Project zijn 2014 campagne officieel gelanceerd. Langs deze weg zal ik jullie geregeld, in naam van het team, over onze nieuwe bevindingen informeren.

Het is zeer op zijn plaats dit eerste bericht te beginnen met een dikke en welgemeende dankuwel aan prof. Marc Waelkens, de grondlegger van het project. Zijn vertrouwen in de toekomst van Sagalassos is groot, en we zullen er als team alles aan doen om hem daarin niet te beschamen. Vanzelfsprekend betekent zijn emeritaat geen einde aan zijn activiteiten en het team kijkt uit naar de publicaties die hij zich heeft voorgenomen klaar te stomen.

Sagalassos Lodge & Spa

Sinds de pioniersjaren 1980 is niet enkel Sagalassos, maar ook Ağlasun totaal veranderd. Daar waar er in 1986 één kruidenierszaak was, een post met handbediende telefoonverbindingen en één eethuis, is er na de 'minimarket' sinds vorig jaar ook een klein warenhuis, overal gsm-verbinding (ook op de site) en zijn er meerdere eethuisjes.

Lange tijd was de mogelijkheid lokaal te overnachten een grote lacune. Een door Ebru Torun geleid project om de regio op een waardevolle manier voor alle soorten toerisme (ook ecotoerisme, mountain biking, tracking) te ontsluiten heeft er ondertussen voor gezorgd dat men ondertussen ook bij gastfamilies kan overnachten.

Sinds twee maanden is er bovendien een heus viersterrenhotel geopend, het laatste gebouw op weg naar Sagalassos, voorzien met alle mogelijke comfort (restaurant, bar, buiten- en binnenzwembad, sauna) en prachtige vergezichten op de Witte Berg (Akdağ). Aangezien veel mensen zich afvragen waar ze in de omgeving kunnen overnachten, verwijzen wij u graag door naar de website van dit hotel, waarop trouwens ook alle hogervermelde andere vormen van toerisme en overnachting vermeld staan: www.sagalassoslodge.com

Prof. em. Marc Waelkens krijgt Turkse eretitel

Tijdens haar vergadering van 14 april verkoos het "Turkse Instituut voor Oudheidkundige Wetenschappers" (Institutum Turcicum Scientiae Antiquitatis / Turkish Institute of Sciences of Antiquity / www.turkinst.org) Prof. em. Marc Waelkens tot het zesde erelid van deze vereniging. Naast vier Turkse topwetenschappers is Prof. Waelkens samen met Prof. em. Harald Hauptmann, de opgraver van Göbekli Tepe (oudste reliefs ter wereld behorende tot tempels uit het Neolithicum) de enige buitenlander. Hij is ook de eerste archeoloog van de Klassieke Oudheid die deze eer te beurt viel.

Arkeoloji'nin İzinde Belgesli

Bekijk een recente documentaire over het werk in Sagalassos hier (in het Turks, zonder ondertitels).

Syndicate content