Sagalassos zendt zijn zonen en dochters uit

Het Sagalassos Project draait al jaren ook op de inzet van doctorale en postdoctorale onderzoekers uit diverse disciplines. Sommige daarvan waren/zijn verbonden aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO); de meesten werden/worden binnen projecten gefinancierd. Projecten hebben echter een beperkte looptijd van normaliter vier tot vijf jaar, waarbinnen hieraan verbonden onderzoekers ook hun doctoraat moeten verdedigd hebben. Doctorandi die aan het project verbonden zijn via het FWO, dienen eveneens binnen de vier jaar na hun aanstelling te promoveren. Doorstroming naar postdoctorale mandaten is uiterst beperkt, zowel qua aantal als qua duur.

Vondst van de week, 10 september

Beste Vrienden van Sagalassos,

Het is mij een genoegen jullie de resultaten van onze werkzaamheden tijdens afgelopen campagne op de Bovenste Agora van Sagalassos voor te stellen. De resultaten op de overige werven volgen in een later bericht. De opgravingen, het architecturale studiewerk en de restauratiewerkzaamheden op het centrale plein van Sagalassos werden dit jaar gesteund door het Departement Federaal Wetenschapsbeleid (IUAP 07/09), de KU Leuven (GOA 13/04), de firma's Aygaz, Koptur/Turquievision, Paloma Hotels, Omnia, de familie Renier, het Amerikaanse Global Heritage Fund en last but not least de Vrienden van Sagalassos.

Vondst van de week, 1 september

Dag Vrienden van Sagalassos,

Het grootste deel van de ploeg is ondertussen terug thuis. Deze week wordt de site afgesloten voor de winter en legt de anastylose-ploeg de laatste stenen op elkaar. Daarna is het weer voor even mooi geweest in Sagalassos.

Met spijt moet ik jullie melden dat het beloofde bericht betreffende de opgravingsresultaten even op zich zal moeten laten wachten. Bij terugkomst in Leuven blijkt dat de renovatiewerken aan het Sagalassoshuis weliswaar in de laatste recht lijn zitten, maar nog niet toelaten ons op een normale manier te organiseren. Zowel het digitale als het analoge archief is nog niet consulteerbaar. Van zodra alles in zijn plooi valt krijgen jullie zeker het beloofde overzicht.

Jeroen Poblome

Vondst van de week, 25 augustus

Dag Vrienden van Sagalassos,

Toen gisteren, 24 augustus, de meeste ploegleden al gaan slapen waren heeft de aarde gebeefd in Ağlasun. Twee kort op elkaar volgende harde schokgolven, waarbij de tweede vergezeld ging met een soort van groot ontploffingsgeluid. Erna volgende een reeks van naschokken die steeds minder voelbaar waren. M 5.2 berichten de geologen van de ploeg ons vanuit Leuven, waarbij het blijkbaar de breuklijn van Sagalassos zelf is die bewogen heeft. Iedereen in het dorp en van de ploeg is er gelukkig enkel met de schrik van af gekomen. Er is hier en daar wat materiële schade in het dorp, maar niks ernstig. Het hartverwarmende van dit gebeuren is dat de hele gemeenschap van het dorp onmiddellijk bij elkaar komt om te zien dat alles in orde is, en dat ze daarbij de ploeg niet vergeten. Ook werd er onmiddellijk van alles geregeld om buiten te slapen, wat de meesten in Ağlasun ook gedaan hebben, inclusief een deel van het project op het gras in het opgravingshuis. Nadat we hadden vastgesteld dat iedereen ok was, zijn Ebru en Semih naar Sagalassos getrokken, met de schrik om het hart voor hun restauratieprojecten. Er bleek geen schade te zijn, en ook deze morgen bij daglicht konden we geen calamiteiten vaststellen op de site. Enkel het water van het laat-Hellenistische brongebouw, waar heel de ploeg van drinkt en mee werkt, is sterk vertroebeld. Dan maar de auto volgeladen met flessenwater om op alle werven te gaan verdelen. Het ontberen van drinkwater zal in de Oudheid weliswaar meer effect gehad hebben, zelfs al was er geen schade aan lijf, leden of gebouwen en huizen.

Vondst van de week, 19 augustus

Dag Vrienden van Sagalassos,

De campagne draait ondertussen op volle toeren. Naast bevindingen en ontdekkingen groot en klein volgen ook de officiële bezoeken aan de site elkaar in een snel tempo op. Een paar dagen terug mochten we nog een groep alumni KU Leuven begroeten met een ruime delegatie trouwe Vrienden van het project. Ook de grootste vriend van Sagalassos, Marc Waelkens, was vorige week bij ons om heel veel laatste controles te doen voor zijn publicatieprogramma.

Jullie hebben een dag langer moeten wachten op dit bericht maar het nieuws van de week is werkelijk heet van de naald. Naast het reguliere opgravings- en onderzoeksprogramma in Sagalassos en haar territorium is het gebruikelijk dat het Museum van Burdur ons af en toe uitnodigt deel te nemen aan haar, vaak preventief, onderzoek. Wellicht tengevolge van de overvloedige voorjaarsregen dit jaar werd bij een rotspartij niet zo ver van de ingang tot Sagalassos een grote hoeveelheid archeologica uitgespoeld. Samen met het museum werd hier in de afgelopen dagen een nieuwe opgraving opgestart.

Vondst van de week, 11 augustus

Dag Vrienden van Sagalassos,

De opgravingen en andere werkzaamheden verlopen voorspoedig en werden voorlopig enkel onderbroken door een paar dagen met fikse regenbuien die niet normaal zijn voor deze tijd van het jaar. Ook in België kennen jullie blijkbaar die klappen van de zweep, hopelijk zonder veel erg.

De vondst van deze week komt uit de opgravingen ten oosten van de Neon-Bibliotheek. Deze site zijn we ondertussen "De Blok" gaan noemen. Dit idioom verwijst naar hoe in Vlaamse spreektaal een aantal bijeen- of aaneengebouwde (woon)eenheden wordt geduid - een huizenblok bijvoorbeeld. Onze Blok ligt naast de bibliotheek, waar een oorspronkelijk wellicht openbaar gebouw uit de Romeinse keizertijd werd opgedeeld in verschillende eenheden in de laat Romeinse periode. Zoals vorige week gemeld graven we dit jaar de tweede kamer van het pottenbakkersatelier op, gelegen aan het oostelijke uiteinde van de Blok.

Vondst van de week, 3 augustus

Dag Vrienden van Sagalassos,

De opgravingen zijn begonnen! Hoewel het restauratieprogramma, de studie van vondsten en het interdisciplinaire laboratoriumonderzoek ook verder lopen, wordt een archeologisch team traditioneel het nauwst geassocieerd met verrichte opgravingen. Dat is in Sagalassos niet anders.

Deze week geef ik jullie graag een overzicht van de verschillende plaatsen in het antieke Sagalassos waar we aan het opgraven zijn, en leg ik uit wat onze doelstellingen zijn. Naarmate de opgravingen gedurende de komende weken vorderen, zullen bepaalde werven en resultaten in meer detail worden gepresenteerd.

Vondst van de week, 28 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Deze week liggen de werken even stil in Sagalassos omwille van het einde van de ramadan en het Suikerfeest. Iyi bayramlar aan al onze Turkse vrienden en voornamelijk onze werklui van Ağlasun. In afwachting van de start van de opgravingen en berichten daarover, een laatste Vondst van de Week. Ditmaal komt de input vanwege dr. Philip Bes, freelance keramiekspecialist uit Nederland, betrokken bij een reeks projecten in Griekenland, Turkije, Jordanië en Israël. Nen echten dus, zoals we dat in het Vlaams plegen te zeggen. We zijn blij dat Sagalassos steeds een plek heeft in Philips agenda.

Vondst van de week, 21 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

De restauratieploeg van Ebru en Semih is druk in de weer hun vele stenen te reinigen en te verstevigen. Heel wat van het materiaal van dit jaar heeft eeuwen aan de oppervlakte gelegen en is daarom heel sterk verweerd. Om deze architecturale elementen weer een dragende functie te kunnen geven is er dus werk aan de winkel.

In afwachting van hun verdere inzichten, graag nog eens een vondst van de week. Deze maal betreft het een stuk uit het werk van dr. Elizabeth Murphy verbonden aan het prestigieuze Institute for Study of Ancient World van New York University. Elizabeth is al jaren met ons project verbonden en legt zich toe op de studie van de wondere wereld van de ambachtslui in de Romeinse wereld. Sagalassos vormt voor haar zonder twijfel één van de rijkste gevalstudies, waar sinds jaar en dag zeer interessante ateliers worden opgegraven.

Vondst van de week, 14 juli

Dag Vrienden van Sagalassos,

Graag bericht ik jullie voor het eerst over de restauratie en anastylose activiteiten die deze maand op de Bovenste Agora van Sagalassos van start zijn gegaan. Gelukkig is het weer veel beter geworden in vergelijking met juni, wanneer de ploeg redelijk vaak kou heeft geleden in de aanhoudende regen. Goed weer is echt wel nodig om met kranen en hijsstroppen aan de slag te gaan met de zware stenen van de vele monumenten op en rond dit marktplein.

Syndicate content