Research Grant of the Research Foundation Flanders (FWO)

The Sagalassos Project has been awarded a research grant by the Research Foundation Flanders (FWO) for a research project entitled “Votive offering in Pisidia (SW Turkey). The material and social aspects of a popular religious practice at a cult site near the ancient city of Sagalassos”.

2015 = een boeiend en druk jaar!

Beste Vrienden van Sagalassos,

2015 is een boeiend en druk jaar geweest voor Sagalassos. Zo zijn we drie maal op campagne geweest, in het voor- en najaar en tijdens de zomer zelfs voor drie maanden. Voor het einde van het jaar dient Johan Claeys zijn doctoraat over de Oostelijke Voorstad van Sagalassos officieel in, en zijn de nieuwe doctoraten van Sam Cleymans over de bevolkingsgeschiedenis en welzijn in de stad en van Dries Daems over de oorsprong van de stad voorspoedig van start gegaan. Daarnaast lopen er nog doctoraten over Sagalassos bij geologie, fysische geografie, sociale geografie, ecologie, ruimtelijke planning en numismatiek. Bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben we een nieuw Onderzoeksproject en Krediet aan Navorsers toegekend gekregen. We zijn de blijde archeologische boodschap gaan verkondigen tijdens lezingen in Keulen, Cambridge, Erzurum, Cadiz, Göttingen, Mainz, Brussel en Lyon, en hebben voor het eerst ook een internationaal congres georganiseerd in Sagalassos zelf.

De Sagalassos zomercampagne 2015 zit erop! 11 september 2015

Beste Vrienden van Sagalassos,

Onze Sagalassos 2015 zomercampagne is ondertussen al weer achter de rug. Wat kunnen drie maand toch voorbij vliegen… De laatste tijd zijn de berichten wat achter gebleven. Dat heeft alles te maken met de klassieke eindsprint waarbij elk lid van de ploeg nog net iets meer gedaan wil krijgen dan oorspronkelijk gepland. De weersomstandigheden bleven ook een zeer wisselende planning opleggen.

Nieuws uit Sagalassos, 19 augustus 2015

Beste vrienden van Sagalassos,

De afgelopen dagen staan de hemelsluizen geregeld open boven Sagalassos. Helemaal niet het weer dat we hier in augustus gewoon zijn. Jammer genoeg bemoeilijken de fikse regen- en hagelbuien het opleveren van de opgravingen en de voortgang van de conservatie- en anastylosewerkzaamheden, waardoor het dagelijks schuiven is met de planning. De flexibiliteit van de medewerkers en Turkse arbeiders wordt voortdurend getest, maar de ploeg is super dus we slaan er ons wel door. Hoewel ik jullie deze week graag een eerste rapport uit de opgravingen had gebracht, gaan we wegens omstandigheden toch nog even de andere toer op. Het bericht van deze week is geheel gebaseerd op de nieuwsgierigheid van twee van onze deelnemende studenten, Marjolein van de Waa en Dave Geerts. Beiden zijn afstuderend en hebben zich bekwaamd in de prehistorie, mede dankzij de rijke onderzoekstraditie en collecties in het vermaarde Leuvense Laboratorium voor Prehistorie.

Een vaak gestelde vraag aan onze gidsen betreft de eerste bewoners van Sagalassos: vanaf wanneer kenden de Ağlasun vallei en omringende bergen menselijke voetstappen? Wie waren de mensen die voor de allereerste keer het omringende landschap van Sagalassos gebruikten om te voorzien in hun bestaan? Tot nu toe gingen we er van uit dat de oudste objecten in de omgeving van Sagalassos getuigen van menselijke aanwezigheid van zo’n 12.000 jaar geleden. Dit is de periode die de overgang vormt van het paleolithicum (de oude steentijd) naar het meso- en vervolgens neolithicum (de midden en nieuwe steentijd). Jager-verzamelaars trokken ten tijde van dit epi-paleolithicum door de Ağlasun vallei, waar meer dan voldoende water, wild en grondstoffen aanwezig waren, terwijl rotsholtes en grotten hoog in de bergwanden beschutting boden.

Syndicate content